Vállalási szabályzat

Fényképészeti szolgáltatások vállalási szabályzata

 

 1. A szolgáltatásért járó díj átvételével, valamint a megrendelt munka átadásával egyrészt tanúsítjuk, hogy a megrendelést a jelen vállalási feltételek betartásával végezzük, másrészt a megrendelő tudomásul veszi a jelen vállalási szabályzatban foglaltakat.
 2. Kijelentjük, hogy az általunk készített munka megfelel, a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet egyes, javító-karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló feltételeknek, továbbá a felhasznált anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas.
 3. Az általunk végzett munkák  minősségért felelősséget vállalunk a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló törvény előírásainak megfelelően a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) pontban leírt határidőig. 
 4. Az általunk készített felvételek a  cég  szellemi  alkotásai,  azok szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem  alatt  állnak. Képeink másolása, sokszorosítása vagy tovább feldolgozása kizárólag előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges.
 5. A felvételi fájlokat, negatívokat akkor tudjuk kiadni, ha ebben a felvétel elkészítése előtt megegyeztünk. A felvételek megváltási árait, digitális fotó esetében a CD-re – vagy más adathordozóra  történő  írást a  vállalási  ár  nem  tartalmazza. Azok  a  mindenkor  érvényes    árjegyzékben külön  tételként  szerepelnek.  Amelyek  az árjegyzékben  nincsenek  külön  tételként  feltüntetve, azok  ára  egyedi  ajánlat  alapján  kerülnek  meghatározásra.
 6. A megrendelő által hozott negatívot, digitális adathordozót a legnagyobb gondossággal kezeljük,  azt  visszaszolgáltatjuk. Amennyiben a megrendelés teljesítése közben az megsérül,  használhatatlanná válik vagy  megsemmisül, a nyersanyag, vagy adathordozó értékéig vállalunk felelősséget.
 7. A megrendelés teljesítése során a megrendelő felelősségére esetlegesen átvett fényképezőgépeket, a benne lévő tartozékokat a tőlünk elvárható legnagyobb gondossággal kezeljük, de semmilyen további felelősséget nem áll módunkban vállalni.
 8. A megrendelő kidolgozásra átadott saját felvételeit a rendszerünk a megrendelés teljesítése után kártérítési kötelezettség nélkül, automatikusan törli!
 9. Amennyiben a megrendelt felvétel bármilyen okból nem sikerül, azokat a megrendelővel egyeztetett időpontban díjmentesen megismételjük, de más anyagi jellegű kártérítést nem vállalunk. Ez alól kivétel, amikor a felvétel megrendelésekor ebben előzetesen  írásban  megállapodunk.
 10. Nem terjed ki a felelősségünk a vállalásban nem szereplő munkára, a rendellenes használatból, harmadik személy beavatkozásából, természetes elhasználódásból adódó hibákra, valamint a képek szakszerűtlen elhelyezéséből, tárolásából – ilyen pl. penészesedés, gombásodás, vagy a (napfény) UV sugárzásból eredő kifakulás – keletkezett hibákra.
 11. Nem terjed ki a felelősségünk azokra az esetekre, amikor a megrendelő a kárenyhítési kötelezettségét elmulasztotta, még akkor sem, ha azok az eredeti hiányosságokból adódnak. 
 12. Vis maior (áramkimaradás, rendszerhiba, gépleállás, technikai akadály stb.) esetén az előzetesen vállalt határidők változhatnak. A határidők bármilyen, rajtunk kívül álló okból való be nem tartásáért árengedményt,  vagy kártérítést nem tudunk adni. 
 13. Az elkészült, de át nem vett megrendeléseket 3 hónapig őrizzük,  utána  külön  értesítés nélkül  megsemmisítjük azokat.
 14. A megrendelés során személyes adatainak megadása, kitöltése önkéntes és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeljük, azt csak a rendelések teljesítésére és kapcsolattartásra használjuk, harmadik félnek nem adjuk át. 
 15. Üzletünkben a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 2:43. § [Nevesített személyiségi jogok] e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése; valamint a g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] előírásainak tiszteletben tartásával a(1). Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges, amely megadható a ráutaló magatartással. Ez, az üzletben történt megrendelésével történik meg.
 16. A felvételeink, annak egyéni és eredeti volta miatt, mint saját szellemi alkotások a 1999. évi LXXVI. szerzői és iparjog védelemi törvénymeghatározása szerint védelem alatt állnak. Munkánk bemutatására a megrendelő jó hírnévhez való jogának tiszteletben tartásával a felvételeket esetenként marketing célra (pl. kirakat, stb...) is felhasználjuk, ha erről a felvétel készítésekor másképp nem állapodunk meg.
 17. MEGRENDELÉSÉVEL a megrendelő ELFOGADJA az  üzletben is kifüggesztett jelen VÁLLALÁSI FELTÉTELEINKET.
 18. 14. Abban az esetben, ha közöttünk a szolgáltatás  minőségével esztétikai megítélésével kapcsolatos bármilyen vita merülne fel, a  Magyar  Fényképész   Ipartestület  szakvéleményét fogadjuk  el. 
 19. A panaszkezelés, vitarendezés módja: cégünk megpróbál minden esetlegesen felmerülő vitát a lehető leggyorsabban és mindkét fél megelégedésére békés úton rendezni.  Panaszával keresse meg a cégünk a Juhos Fotó ügyvezetőjét, 5630 Békés, Kossuth u. 1. Email: bekes@juhosfoto.hu Telefon: 30/9 558-174. Amennyiben ez valami oknál fogva nem sikerülne, akkor peren kívüli eljárásban alávetjük magunkat a Békés Megyei, Gazdasági Kamarák mellet működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.  Tel/Fax: 06-66/324-976 E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu Elnök: Dr. Bagdi László 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.) döntésének.

 

Békés,  2017.  január  1.                                            Juhos Foto

Online fotókidolgozás: kényelmes, gyors.
Otthonról kényelmesen elküldheti képét laborunkba, mi azokat két munkanap alatt elkészítjük!

Kipróbálom