Általános Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat, és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha a szerződési feltételekkel egyetért, és azt elfogadja.

1. A "Megrendelés véglegesítése" gombra kattintva Ön a jelen általános szerződési feltételek ismeretében megrendelésének teljesítését kéri azzal. hogy azt a Laborunkba továbbította. Ezzel Önnek a 45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint elállási jog nélküli fizetési kötelezettsége keletkezik

2. 2001:CVIII 6.§(2) szerint a Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, miután a Vásárló elküldte a megrendelést, és 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Megrendelőnek, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó megrendelését. Ez az e-mail nem jelenti automatikusan a megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy az beérkezett a Szolgáltatóhoz.

3. Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben - ha valamilyen technikai okból az nem teljesíthető. A részben történő teljesítés a megrendelővel történő írásbeli (email) egyeztetést követően kerülhet sor.

4. A weboldal "amig a készlet tart“ alapon működik. Amennyiben megrendeléséből valamely termék, szolgáltatás belátható időn belül nem teljesíthető, arról tájékoztatjuk, és ha továbbra is fenntartja megrendelését az adott termékre, szolgáltatásra, azt utólag küldjük ki.  Ha a választott termékből készlethiány van, alternatív termékkel szívesen állunk rendelkezésére.

5. A juhos Foto mindent megtesz a weboldal zavartalan működéséért, de nem tudja garantálni, a megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését.

6. A Juhos Foto nem vonható felelősségre semmilyen, vis majorhoz kapcsolódó hibás teljesítésért, vagy megsemmisült információért.

7. A Juhos Foto fenntartja az előzetes bejelentés nélküli ár és készletváltozás jogát.

8. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az legkésőbb az azt követő 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra.

9. Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.

10. A Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

11. Vásárló részére a megrendelt szolgáltatást csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltétel elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelés keretében, és a szolgáltatás kifizetése után tudjuk átadni, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§ eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.

12. Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

13. A termékeknél megjelenített képek egy része illusztráció, vagy a termékek valódi képei.

14. A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Fogyasztó a weboldalon a "Megrendelés véglegesítése" gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató (Korm.r.4.§ 9.) e-mailben tájékoztatja a Fogyasztót.

15. A weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.

16. Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.

17. Szolgáltató a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ értelmében, hogy jelen webáruházban termékeket és szolgáltatásokat értékesít. A megrendelt termék teljesítése "teljes egészében" megtörténik, így az elállási jog alkalmazása esetében kártérítés nem alkalmazható.

18. Vis major esetén a Szolgáltató fel van mentve a szolgáltatás teljesítése alól. Ugyanez vonatkozik az előre nem látható szállítási akadályokra, amelyek a Szolgáltatótól függetlenek, mint pl. működéssel kapcsolatos problémák. Ebben az esetben a Szállító köteles erről a Megrendelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni, és a megrendelés teljesítési határidejét módosítani.

19. A leszállított megrendelés a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

20. A Szolgáltató a megrendelést a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen ad meg. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

21. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk a center@juhosfoto.hu telefonon a

0630/742 33 96, levelezési cím: Fotoker Kft. 5630 Békés, Kossuth u. 1 alatt a rendelkezésére áll.

Webáruházunk szolgáltatásait a Fotoker Kft. vállalkozás mint Szolgáltató látja el:

Székhely: 5630 Békés, Kossuth u. 1.
Cégjegyzék  száma: 04-09-003766
Adószáma:  11057673-2-24
Elérhetőség, levelezési cím: Fotoker Kft. 5630 Békés, Kossuth u. 1.
Email: center(kukac)juhosfoto.hu
Telefon: 06 30 742 33 96
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-129650/2017
Szolgáltató fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: 4791 TEÁOR számú „Csomagküldő, internetes kiskereskedelem”

22. A megrendelt termékeket a megrendelési folyamat során egyeztetett boltunkban is átveheti. Ez esetben természetesen nincs "szállítási díj". 

23. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében. 

II. Fizetési lehetőségek: 

Személyes átvétel boltjainkban, készpénzes fizetéssel

Előreutalással

Online bankkártyás fizetéssel

 1. A termék kiszállítása a Vevő kárveszélyére történik. A kárveszély a Vevőre száll, amint a szállítással foglalkozó vállalat megkapja a küldeményt. Szállítási biztosítást csak a Megrendelő egyértelmű megrendelésére és költségére köt a Szolgáltató.

 2. Kérjük, hogy átvétel előtt a csomag és a termék(ek) sérülésmentes állapotát még a szállító jelenlétében ellenőrizze! Amennyiben a csomagoláson vagy a termékeken bármilyen fizikai sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítást végző futárral, mert a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag ebben az esetben tudunk elfogadni!

 III. Elállási jog

 Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelést az Ön kifejezett kérésére, egyedi személyre szabottan készítettük el. Ezáltal a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. 29. § (1) rendelet értelmében Ön, mint fogyasztó az alábbiak szerint nem gyakorolhatja a 20. § a), c) és m) pontjai szerinti elállási jogát:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fent hivatkozott Korm. rendelet 20. § szerinti jogát.

 A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

 Ebbe a körbe tartozik a fotószolgáltatás is.

 IV. Adatvédelmi tájékoztató

1. A Fotoker Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlen, és a feladat elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, azt harmadik személynek tovább nem adja.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a Weboldalon kezelt személyes adatait.

2. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

3. Az érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait használók.

A kezelt adatok köre: a weboldalt használó felhasználók által a szolgáltatást igénybevétele során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím, gazdákodó szervezetek esetén adószám.

4. Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése valamint számlázás és szükség esetén kiszállítás.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek:
- Az adatkezelő kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
- Külső szállító esetén (a kiszállítás végrehajtásához szükséges) kizárólag a felhasználó Neve, címe és telefonszáma.

- A Juhos Foto a tevékenységének ellátása során adatfeldolgozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért, mint sajátjáért felel.

6. Az adatkezelés időtartama. A Szolgáltató az Online rendelésben küldött képeket a megrendelése teljesítése után bármikor törölheti, de a rendszer automatikusan törli legkésőbb a beérkezéstől számított 60 nap múlva. A megrendelés törléséért a Szolgáltató felelősségre nem vonható.

7. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

8. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

9. A Juhos Foto a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

10. A Juhos Foto a tevékenysége ellátása során birtokába került valamennyi adatot, képet bizalmasan kezel, azokat csak a szolgáltatás teljesítése érdekében használja fel. Az ügyfél által továbbított képadatok a megbízás teljesítését követően automatikusan törlésre kerülnek. Ez alól csak azok a képadatok képeznek kivételt, amelyek az ügyfél kívánságára kerülnek archiválásra. 

Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. 

V. Adattovábbítási Nyilatkozat - Bankkártyás fizetés esetén

Tudomásul veszem, hogy a(z) Fotoker Kft. (5630 Békés, Kossuth u. 1.) adatkezelő által a(z) https://juhosfoto.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, számlázási cím
Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: 

https://simplepay.hu/vasarlo-aff

VI. A Juhos Foto hírlevél küldési szolgáltatása

A Hírlevélküldő a Juhos Foto ingyenes szolgáltatása. A szolgáltatásra történő regisztrációval az itt leírt feltételeket elfogadásra kerülnek.

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki adatainak megadásával jogosulttá vált a hírlevél küldő rendszer használatára.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hírlevélre történő feliratkozás nem jelent biztosítékot arra, hogy minden, számára fontos információt hírlevél formájában megkap.

  A hírlevelek kiküldésének gyakorisága: eseti.

A Juhos Foto hírlevél szolgáltatásáról bármikor lehetőség van leiratkozni a hírlevél végén található hírlevél lemondása szövegre kattintva!

A Juhos Foto fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse, és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új feltételeket szabjon meg a szolgáltatás igénybevételére. Ezek a feltételek a honlapra kerüléssel azonnal hatályba lépnek, és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.

Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a felhasználási feltételek esetleges módosításait. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

 VII. A panaszkezelés, vitarendezés módja

 Cégünk megpróbál mindent megtenni azért, hogy megrendelőink elégedettek legyenek. Ha ez mégsem sikerülne, igyekszünk az esetlegesen felmerülő vitát a lehető leggyorsabban és mindkét fél megelégedésére békés úton rendezni.  Ha ez valami oknál fogva mégsem sikerülne, akkor peren kívüli eljárásban alávetjük magunkat a Békés Megyei, Gazdasági Kamarák mellet működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.  Tel/Fax: 06-66/324-976 E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu Elnök: Dr. Bagdi László 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.) döntésének.

Végső esetben a felmerülő viták rendezésére a felek a Szolgáltató székhelye szerinti, - jelenleg a Békési Városi - Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 VIII. A webáruház üzemeltetője

Webáruházunk szolgáltatásait a Fotoker Kft. vállalkozás mint Szolgáltató látja el

Székhely: 5630 Békés, Kossuth u. 1.
Cégjegyzék  száma: 04-09-003766    
Adószáma:  11057673-2-24
Elérhetőség, levelezési cím: Fotoker Kft. 5630 Békés, Kossuth u. 1.
Email: center@juhosfoto.hu
Telefon: 06 30 742 33 96
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-129650/2017
Szolgáltató fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: 4791 TEÁOR számú „Csomagküldő, internetes kiskereskedelem”

Webáruház tárhelyszolgáltatója:

A tárhely-szolgáltató neve: AtomSystems Informatikai Szolgáltató Kft.
Székhely: 5662 Csanádapáca Liszt Ferenc utca 14.
Telefon: +36-30/26-24-551
Email cím: info (kukac) atomsystems (pont) hu
Tárhely-szolgáltató adószáma: 23877887-2-04
Tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.04-09-011618 Vezetve a Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

Online fotókidolgozás: kényelmes, gyors.
Otthonról kényelmesen elküldheti képét laborunkba, mi azokat két munkanap alatt elkészítjük!

Kipróbálom