Vállalási szabályzat

A fényképész és videofelvétel készítési munkák vállalása a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló 78/1987. (XII. 14) MT. sz. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény alapján történik, figyelemmel a szerzői jogról szóló 1994/LXXII (XI. 28) törvénnyel módosított 1969/II törvény, valamint a 1992/LXXIV (IX. 30) törvény előírásaira, továbbá az 1997/IV. törvény 305-310§, 1978/2. tvr. 6§, 4/1978. (III. 1) Bk. M. rendelet és a Magyar Kézműves Kamara Etikai Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik az alábbiak szerint:

 

1. Az általunk vállalt szolgáltatásra fizetett összegről (előleg vagy teljes ár) nyugtát, vagy a megrendelő kérésére számlát adunk.

 2.  Amennyiben az általunk vállalt szolgáltatás későbbi időpontban készül el, a megrendelésről megrendelőt (Elismervény) állítunk ki, amelyen feltüntetjük a szolgáltatás szempontjából lényeges adatokat:    

   - a megrendelő azonosító adatait,
   - a szolgáltatás megnevezését,
   - a vállalás időpontját és az elkészítés várható időpontját,
   - a  megrendelést  felvevő  aláírását.

 

3.  A szolgáltatásért járó díj átvételével, valamint a munka átadásával egyidejőleg tanúsítjuk, hogy az általunk készített munka megfelelő, a felhasznált anyag rendeltetésszerő használatra alkalmas, a megrendelő pedig elismeri a jelen vállalási szabályzatban foglaltakat.

 

4.  Az általunk végzett munkák  minősségért felelősséget vállalunk a javító-karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről szóló törvény előírásainak megfelelően a 7. pontban leírt határidőig. Ezen  belül a minőségi kifogást ha lehet azonnal, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgáljuk, azt kijavítjuk, vagy újra elvégezzük Amennyiben erre a megrendelő nem tart igényt és úgy állapodunk meg, a hibás munka arányában a javítási díjat csökkentem.

 5.  Az általunk készített felvételek a  cég  szellemi  alkotásai,  azok  szerzői jogvédelem  alatt  állnak. Képeink másolása, sokszorosítása vagy továbbfeldolgozása kizárólag elõzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges. Ha a felvétel készítés előtt másképp nem állapodunk meg, a felvételeket a cég saját marketing céljaira (kirakat, reklám, hirdetés, honlap, …stb.) térítés nélkül felhasználhatja. A negatívjait akkor tudjuk kiadni, ha ebben a felvétel előkészítése előtt megegyeztünk. A felvételek  (negatívok megváltási árait,  vagy  digitális  fotó  esetében  a CD-re – vagy más adathordozóra  történő  írást)  a  vállalási  ár  nem  tartalmazza, azok  a  mindenkor  érvényes    árjegyzékben külön  tételként  szerepelnek.  Amelyek  az árjegyzékben  nincsenek  külön  tételként  feltüntetve, azok  ára  egyedi  ajánlat  alapján  kerül  meghatározásra.

 

6.  A megrendelő által hozott negatívot, digitális adathordozót a legnagyobb gondossággal kezeljük,  azt  neki  visszaszolgáltatjuk. Amennyiben a megrendelés teljesítése közben a negatív megsérül,  használhatatlanná válik vagy  megsemmisül, a nyersanyag értékéig vállalunk felelősséget. Amennyiben a mőteremben, vagy bármilyen külső helyszínen készült felvétel bármilyen okból nem sikerül, azokat a megrendelővel egyeztetett időpontban díjmentesen megismételjük, de más anyagi jellegő kártérítést nem vállalunk, kivéve azt, amikor a felvétel megrendelésekor ebben előzetesen  írásban  megállapodunk.

 7.  Az általunk készített fényképészeti munkára a 4. pontban leírt felelősséget az árjegyzékben feltüntetett minimális rendelési egység egy darab képre vetített ára szerint a következő határidők szerint vállaljuk az átadás napjától:  

    500 Ft/db-ig 3 hónap,
    500-5000 Ft/db 6 hónap,
    5000 Ft/db felett 12 hónap.
A javításra átvett gépeket - térítés ellenében - a  megrendelő megbízásából és felelősségére az arra illetékes szakszervizbe továbbítjuk. Ebben az esetben cégünk a szolgáltatást közvetít. A javításért a munkát végző fél vállal garanciát, az esetleges felmerülő vitában nem veszünk részt de segítünk azt közös megegyezéssel megoldani. Az átvett gépeket, a benne lévő tartozékokat a tőlünk elvárható legnagyobb gondossággal kezeljük, de a küldemények eredményes  célba juttatásán kívül semmilyen további felelősséget nem áll módunkban vállalni.

 8.  Nem terjed ki a felelősségünk a vállalásban nem szereplő munkára, a rendellenes használatból, harmadik személy beavatkozásából, természetes elhasználódásból adódó hibákra, valamint a képek szakszerőtlen elhelyezéséből, tárolásából – ilyen pl. penészesedés, gombásodás, vagy a (napfény) UV sugárzásból eredő kifakulás – keletkezett hibákra.

9.  Nem terjed ki a felelősségünk azokra az esetekre, amikor a megrendelő a kárenyhítési kötelezettségét elmulasztotta, még akkor sem, ha azok az eredeti hiányosságokból adódnak. 

 10 Vis maior (áramkimaradás, rendszerhiba, gépleállás stb.) esetén az elõzetesen vállalt határidõk változhatnak. A határidõk bármilyen okból való be nem tartásáért árengedményt,  vagy kártérítést ilyen esetben nem áll módunkban adni. 

 11. Az elkészült, de át nem vett tételeket 3 hónapig õrizzük,  utána  külön  értesítés nélkül  megsemmisítjük azokat.

 12.  MEGRENDELÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA az  üzletben  kifüggesztett VÁLLALÁSI FELTÉTELEINKET. 

 13.  Abban az esetben, ha közöttünk a szolgáltatás  teljesítésével  kapcsolatban bármilyen vita merülne fel, a  Magyar  Fényképész   Ipartestület  szakvéleményét fogadjuk  el.  Panaszával a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához vagy a Békés Megyei Kereskedelmi  és  Iparkamara Etikai Bizottságához, (5600, Békéscsaba, Penza ltp 5.), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Békés Megyei Felügyelőségéhez (5600, Békéscsaba, József Attila u. 2-4.), Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1088, Bp. József krt. 6.) fordulhat. Peres ügyekben  kikötjük a Magyar Kereskedelmi  és  Iparkamara Választott Bíróságát.


Békés,  2004.  január  1.

Online fotókidolgozás: kényelmes, gyors.
Otthonról kényelmesen elküldheti képét laborunkba, mi azokat két munkanap alatt elkészítjük!

Kipróbálom